Huisartsen

Dr. David MOULAERT

1-76917-11-004
Huisarts – Sportarts

Dr. Liesbet LAURENT

1-07563-10-003
Huisarts


Alle artsen zijn aangenomen voor de Federale Politie en defensie.Praktijkinformatie

Globaal medisch dossier
Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw globaal medisch dossier, afgekort GMD. Het verzamelen van alle medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisartsen zijn het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit GMD wordt de communicatie tussen huisarts, specialisten en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Voor het bijhouden en coördineren van dit GMD voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw huisarts zal u hiervoor vragen een attest te ondertekenen en een kleefbriefje van de mutualiteit af te geven. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij en huisbezoek van uw huisartsen.

Voorschriften en attesten
Sinds enige tijd is het niet meer toegestaan door het RIZIV om voorschriften te verstrekken zonder raadpleging. Voorschriften zullen daarom alleen nog maar tijdens consultaties meegegeven worden. Kijk op voorhand goed na welke voorschriften u nodig heeft, en voor welke periode. Bij het invullen van attesten en formulieren is vaak voldoende tijd en informatie nodig. Maak hiervoor dus altijd een afspraak. Houd er rekening mee dat uw huisarts alleen attesten mag meegeven die overeenkomen met de werkelijkheid. Vraag dus alleen wat redelijk en correct is. Valse attesten zullen systematisch geweigerd worden.

Afhalen van papieren
Voor het afhalen van papieren kan u langskomen tijdens de consultatieuren.
De papieren hangen onder gesloten omslag aan het prikbord of in een bakje voor de deur.

Resultaten van onderzoeken
U kan elke werkdag tussen 12u30 en 13u30 bellen voor resultaten van onderzoeken. Op deze momenten zal minstens een van uw huisartsen beschikbaar zijn om uw resultaten te bespreken en verdere afspraken te maken.

Tarieven
Alle huisartsen in deze praktijk zijn geconventioneerd. Dit betekent dat de vooropgestelde tarieven van het RIZIV gebruikt worden. Zorg dat u steeds uw identiteitskaart en/of ISI+kaart op zak hebt, zodat u kan genieten van de maximale terugbetaling.

Wachtdienst

  • Weekdagen
    Voor dringende problemen kan u tussen 19u00 en 8u00 terecht bij het centrale oproepnummer van de wachtdienst, 1733. Voor de regio Leuven, Kessel-Lo en Heverlee is er altijd een huisarts die u kan helpen.
  • Weekend en feestdagen en brugdagen
    Voor dringende problemen kan u terecht bij de huisartsenwachtpost, tevens te bereiken via het centrale nummer 1733. U hebt er alle voordeel bij zelf naar de wachtpost te gaan, omdat de arts van wacht u dan in betere omstandigheden kan onderzoeken en helpen. Er is in principe een arts aanwezig 24u/24u. Zorg dat u uw  identiteitskaart en/of ISI+kaart van de mutualiteit bij de hand heeft wanneer u de huisarts van wacht contacteert.
    U vindt meer gegevens op de website http://www.w8post.be.